"Umowa określa m.in. inwestycje po stronie spółki oraz operatora, których realizacja będzie konieczna do zapewnienia przyłączenia i wyprowadzenia mocy z projektu MFW, jak również inne warunki realizacji przyłączenia w tym związane z pozyskaniem przez operatora gruntów na potrzeby inwestycji sieciowych" - czytamy w komunikacie.

Umowa nie gwarantuje wyprowadzenia mocy do czasu rozbudowy sieci przez PSE. Spółka MFW Bałtyk I zobowiązana będzie do wniesienia opłaty za przyłączenie w wysokości stanowiącej równowartość rzeczywistych nakładów operatora na przyłączenie według określonych w uowie zasad dotyczących rozliczenia opłaty i weryfikacji jej wysokości, podano także.

MFW Bałtyk I to spółka, w której po 50% udziałów mają Polenergia i Equinor.

Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.

(ISBnews)