"Wartość netto umowy: ok. 18,5 mln zł. Wartość brutto umowy: ok. 22,8 mln zł. Powyższe wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia maksymalnego, a faktyczne wynagrodzenie zależne będzie od ilości zleceń wystawionych przez zamawiającego w ramach limitów wynagrodzeń dla poszczególnych latach obowiązywania umowy" - czytamy w komunikacie.

Termin realizacji zadania to od 3 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.

"Spółka uznaje umowę za istotną głównie ze względu na dywersyfikację źródeł przychodów w segmencie miejskim poprzez zwiększenie udziału kontraktów dla perspektywicznej branży usług utrzymaniowych" - podano także.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 996 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)