"W środowisku niskich stóp procentowych Polacy coraz chętniej poszukują produktów inwestycyjnych. 2020 rok był pod tym względem wyjątkowy - liczba inwestorów indywidualnych osiągnęła niespotykaną dotąd skalę. Dziś ruszamy z wyjątkową na polskim rynku ofertą - bankowych papierów wartościowych na podstawie prospektu, na który jako pierwsi otrzymaliśmy zgodę regulatora. Proponowane przez nas bankowe papiery wartościowe to produkt strukturyzowany skierowany do klientów, którzy nie inwestują aktywnie, cenią sobie ochronę kapitału i jednocześnie poszukują nowych możliwości pomnażania majątku" - powiedział dyrektor Działu Produktów Inwestycyjnych w Alior Banku Marcin Kobus, cytowany w komunikacie.

Zapis na bankowe papiery wartościowe można złożyć od 4 do 25 lutego w wybranych oddziałach Alior Banku w całej Polsce. Bank podał, że z uwagi na pandemię oraz dla komfortu klientów, szczególnie tych, którzy już nabywali BPW w przeszłości w banku, umożliwia zapisy za pośrednictwem bankowości internetowej.

Emisja papierów rozpocznie się 2 marca 2021 roku i będzie to także pierwszy dzień obserwacji początkowej spółek w koszyku, a zakończy się w dniu wykupu, tj. 8 września 2023 roku, podano.

"Wynik finansowy opierają się na obserwacji wycen spółek w koszyku, tj.: Alibaba Group Holding Ltd, Amazon.Com Inc, Microsoft Corporation oraz International Business Machines Corp. i ograniczony jest do maksymalnie sumy dwóch kuponów z przedziału 1,9-2,4%. Inwestor przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do inwestycji powinien zapoznać się z prospektem podstawowym, ostatecznymi warunkami oraz podsumowaniem, a w szczególności z opisem ryzyk w nich zawartym" - czytamy w komunikacie.

31 grudnia 2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Alior Banku, sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu papierów wartościowych emitowanych w ramach Drugiego Programu Emisji Bankowych Papierów Wartościowych o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 5 mld zł.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 76,71 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)