"Istotne dla rozwoju naszej firmy było wznowienie działań, które umożliwią nam zmianę rynku notowań. Chcielibyśmy, aby debiut na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie nastąpił jeszcze w tym roku. Wiele jednak zależy od tego, jak przebiegnie spłata zobowiązań przez KuuHubb Oy. Dążymy do tego aby odzyskać wszystkie należności oraz ugruntować nasz model biznesowy. Jednym z naszych celów jest dywersyfikacja źródeł przychodów, które będą pochodzić z dwóch kluczowych dla nas segmentów sprzedaży: casualowych gier free to play oraz e-sportowych gier mobilnych" - powiedział Kwaśnica, cytowany w komunikacie.

W lutym br. Cherrypick Games odzyskało 250 tys. euro od Kuu Hubb Oy w ramach porozumienia rozliczeniowego związanego z przeniesieniem własności gry 'My Hospital' na fińską spółkę. W sumie Cherrypick Games otrzymało do tej pory łączną kwotę 1 mln euro.

W I kw. 2021 r. spółka odnotowała 700 tys. zł straty netto wobec 144 tys. zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 279 tys. zł wobec 1 218 tys. zł rok wcześniej.

"Wyniki finansowe odnotowane przez spółkę w od stycznia do marca na poziomie przychodów ze sprzedaży wyniosły 279 tys. zł. Jednocześnie odnotowaliśmy stratę netto. Jest to związane z licznymi wyzwaniami, w istotnej mierze z wydłużonym procesem odzyskiwania należności od spółki KuuHubb Oy, co nie pozostaje to bez znaczenia dla procesu produkcyjnego oraz wydawniczego. Od dwóch lat dysponujemy ograniczonymi środkami na produkcję gier i kampanie związane z pozyskiwaniem graczy, co przełożyło się na brak premier nowych tytułów. Liczymy na to, że do końca sierpnia Kuu Hubb ureguluje pozostałą część zobowiązań, dzięki czemu w drugim w drugim półroczu odbędzie się globalne wydanie 'Solitaire: Adventure Journey" i przynajmniej dwóch gier na platformę Skillz, przy czym cztery takie mamy w procesie produkcyjnym" - dodał prezes.

Zgodnie z ustaleniami pomiędzy stronami Cherrypick Games ma otrzymać jeszcze 1 609 707 euro w dwóch ratach (550 tys. euro do końca maja oraz 1 059 707 euro do końca sierpnia) powiększone o odsetki.

Cherrypick Games to deweloper specjalizujący się w produkcji gier casualowych free2play oraz mobilnych gier e-sportowych. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od listopada 2017 r.

(ISBnews)