Strata operacyjna wyniosła 0,52 mln zł wobec 1,5 mln zł zysku rok wcześniej. Znormalizowana EBITDA wyniosła 3,2 mln zł w III kw. wobec 3,9 mln zł rok wcześniej.

Spółka podała w komunikacie, że kluczowy wpływ na spadek EBITDA, obok niższych przychodów segmentu dostaw sprzętu medycznego i rozwiązań IT, miały poniesione koszty badań i rozwoju (około 0,9 mln zł więcej w stosunku do poprzednich 6 miesięcy)

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15,72 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 22,29 mln zł rok wcześniej.

Spółka podała, że na niższe przychody i dochody wpłynęły terminy realizacji zleceń segmentu dostaw sprzętu oraz rozwiązań IT. W III kw. r. obr. grupa pozyskała zamówienia na zaawansowany sprzęt medyczny o wartości 32 mln zł, jednak tylko znikoma ich część została zrealizowana do końca czerwca.

Reklama

Backlog grupy na koniec czerwca wyniósł 33,2 mln zł, wobec 1,1 mln zł rok wcześniej. Ponadto grupa wkroczyła w ostatni kwartał roku finansowego z portfelem otwartych projektów sprzedażowych o wartości 67 mln zł (42,9 mln zł rok wcześniej), zaznaczono.

"Portfel realizowanych umów i bieżących projektów pozwala oczekiwać, że zarówno bieżący kwartał, będący ostatnim 2020 roku finansowego, jak i I kwartał 2021 roku finansowego, będą udanymi w wykonaniu segmentu sprzedaży sprzętu medycznego oraz rozwiązań IT Grupy. Nie poprzestajemy na realizacji pozyskanych zleceń i finalizacji rozpoczętych przed wakacjami projektów sprzedażowych. Aktywnie pozyskujemy kolejnych zlecenia, z których istotna część wpłynie na wyniki bieżącego kwartału" - powiedział prezes Cezary Kozanecki, cytowany w komunikacie.

Synektik zanotował w III kw. r. obr. 8,5 mln zł przychodów ze sprzedaży sprzętu medycznego i rozwiązań IT oraz świadczenia usług serwisowych i pomiarowych wobec 16,6 mln zł rok wcześniej.

Z kolei segment radiofarmaceutyków osiągnął dwucyfrową dynamiką wzrostu przychodów - wzrost o 27% r/r do 7,24 mln zł (z wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych), a powtarzalna EBITDA wrosła o 27% r/r do 2,2 mln zł.

Segment odnotował ponad 20-proc. wzrost sprzedaży w każdej z trzech kategorii produktowych: radiofarmaceutyków podstawowych, radiofarmaceutyków specjalnych oraz produktach uzupełniających. Największy, bo aż 29% wzrost odnotowano w obszarze radiofarmaceutyków podstawowych, wartość sprzedaży których wyniosła rekordowe 3,4 mln zł, zaznaczono.

"Poszerzanie portfela produktów radiofarmaceutycznych Grupy, wzrost liczby wykonywanych badań PET-CT w Polsce związany z poprawą sytuacji epidemiologicznej jak i również poszerzenie oferty znaczników specjalnych Grupy wpływają korzystnie na wyniki tej części jej biznesu. Liczymy, że segment radiofarmaceutyków w kolejnych okresach podtrzyma wzrostową passę, systematycznie zwiększając skalę swojej działalności i jej dochodowość" - powiedział wiceprezes Dariusz Korecki.

W I-III kw. roku obrotowego 2020/2021 (trwającym od 1 października 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku) spółka miała 5,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,95 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 76,76 mln zł w porównaniu z 96,86 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 2,71 mln zł wobec 3,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)