Reklama

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 80 mln zł w III kw. br. wobec 5 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wysoka dostępność towaru oraz odpowiedzialna polityka cenowa i rabatowa Grupy przełożyły się na poprawę marży brutto (5,3 pkt proc. r/r). Spółka utrzymała także wysoką dyscyplinę kosztową - kontrolowany wzrost w tym obszarze wynikał głównie z dynamicznej ekspansji e-commerce (wzrost przychodów online o 49% r/r) oraz szybkiego rozwoju sieci HalfPrice (otwarcie 13 salonów w Q3, zaawansowane prace dotyczące startu e-commerce), które mają charakter inwestycji w jeszcze lesze wyniki w przyszłości. W związku z tym, kolejny kwartał z rzędu, Grupa CCC osiągnęła dwucyfrową rentowność EBITDA, tj. 11%. Od sierpnia do października br. spółka wypracowała zysk EBITDA na poziomie 226 mln PLN (+55% r/r)"- czytamy w komunikacie.

Według spółki, wysoki przychód osiągnęły wszystkie szyldy CCC, w tym najnowszy koncept - HalfPrice. W minionym kwartale zanotował sprzedaż na poziomie 82 mln zł, czyli ponad dwa razy wyższą niż w okresie maj-lipiec br. Sieć sklepów stacjonarnych w kategorii off-price obecna jest dziś w Polsce, Austrii, Czechach i na Węgrzech. Pod koniec roku marka pojawi się także w Chorwacji, a w listopadzie zadebiutuje w kanale online.

"Modne produkty, będące odpowiedzią na światowe trendy, bardzo dobre przygotowanie operacji sprzedażowych w całej Grupie, dobre zatowarowanie oraz nowoczesna, realizowana w modelu 360 stopni komunikacja z klientem, zaprocentowały. Nie zatrzymujemy się – pracujemy nad rozszerzeniem oferty produktowej oraz rozwojem modelu omnichannelowej sprzedażyu" - powiedział prezes Marcin Czyczerski, cytowany w komunikacie.

Przychody Grupy eobuwie.pl w III kw. były wyższe o 44% r/r, przy czym samo eobuwie.pl wypracowało sprzedaż w wysokości 699 mln zł (+37% r/r), a Modivo 123 mln zł (+113% r/r). Udział sprzedaży tej platformy w Grupie eobuwie.pl wyniósł 15% (+3 pkt proc. kw/kw). Marża brutto Grupy eobuwie.pl wzrosła do poziomu 45,3% (+1,6 pkt proc. r/r).

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 844,7 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)