Wcześniej spółka podała, prezentując wybrane dane, że jej skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w ub.r. 971,6 mln zł (rok wcześniej: 459,47 mln zł).

Zysk operacyjny wyniósł 587,09 mln zł wobec 447,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7 911,19 mln zł w 2021 r. wobec 7 709,11 mln zł rok wcześniej.

"Wzrost przychodów ze sprzedaży grupy wyniósł 2,6% i osiągnął poziom 7,9 mld zł. Przychody w segmencie usługowym kolejny rok z rzędu rosły w tempie dwucyfrowym, czyli o 28%, natomiast w części budowlanej odnotowaliśmy niewielki spadek o 3%. W samym czwartym kwartale, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, przychody w części budowlanej były wyższe o 7% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Grupa Budimex zakończyła 2021 rok z pozycją gotówkową netto na poziomie 2,6 mld zł" - napisał prezes Artur Popko w liście dołączonym do raportu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 979,63 mln zł wobec 310,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2021 r. miał 7,91 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)