Zysk operacyjny wyniósł 8,43 mln zł wobec 8,45 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

"W okresie I kwartału 2022 r. zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł 11,5 mln zł i był wyższy od wyniku osiągniętego w porównywalnym okresie 2021 r. o 0,3 mln zł. Wzrost kosztów oprocentowania kredytów skutkował wzrostem kosztów odsetek o 0,3 mln zł w raportowanym okresie. Zwiększenie ulgi na działalność badawczo-rozwojową w podatku dochodowym pozwoliło na zmniejszenie efektywnej stopy opodatkowania w I kwartale 2022 r. do 12,4%" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 62,15 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 50,88 mln zł rok wcześniej.

Inwazja Rosji na Ukrainę w dniu 24 lutego 2022 r. spowodowała zatrzymanie sprzedaży do tych krajów, przy czym dynamicznie rosła sprzedaż w ramach kontraktu z NAFTAL SPA Algieria oraz zestawów do haków holowniczych, wskazano w materiale.

"Widoczny wzrost cen materiałów produkcyjnych, jak i problemy z ich dostępnością, inflacja, wywarły znaczną presję na ponoszone koszty, które tylko częściowo spółka była w stanie przenieść na odbiorców. Miało to negatywny wpływ na zrealizowaną marżę, która spadła z poziomu 34,2% w I kwartale 2021 r. do 28,6% w I kwartale 2022 r." - napisano w sprawozdaniu zarządu.

"Pomimo znacznego wzrostu cen paliw konwencjonalnych (benzyna, diesel) oraz autogazu (LPG, CNG) w raportowanym kwartale, na większości rynków sprzedażowych spółki relacje cen 1 litra autogazu do benzyny i diesla są korzystne, a nawet uległy poprawie. Niepewność na rynku, jak i zapowiedzi sankcji na import paliwa z Rosji, pomimo zapewnienia dostaw paliw z innych źródeł, tłumią wzrost popytu" - czytamy dalej.

Działalność AC SA opiera się przede wszystkim na sprzedaży samochodowych instalacji gazowych. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 roku.

(ISBnews)