"Celem nabycia akcji własnych będzie ich umorzenie i związane z tym obniżenie kapitału zakładowego spółki" - czytamy w komunikacie.

Skup zostanie przeprowadzony, zgodnie z następującym harmonogramem:

a) dzień ogłoszenia zaproszenia: 10 maja 2022 r.,

b) dzień rozpoczęcia przyjmowania ofert od akcjonariuszy: 11 maja 2022 r.,

c) dzień zakończenia przyjmowania ofert od akcjonariuszy: 24 maja 2022 r.,

d) przewidywany dzień nabycia akcji własnych przez spółkę: 26 maja 2022 r., podano także.

Onde jest czołowym wykonawcą infrastruktury dla sektora odnawialnej energetyki (OZE), w szczególności farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych w Polsce. Funkcjonuje również w sektorze budownictwa drogowo-inżynieryjnego realizując inwestycje dla infrastruktury drogowej w Polsce. Spółka działa w ramach Grupy Erbud. Onde zadebiutowało na GPW w 2021 r.

(ISBnews)