Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 31,33 mln euro wobec 31,36 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 42,51 mln euro w II kw. 2022 r. wobec 41,62 mln euro rok wcześniej.

Reklama

W I poł. 2022 r. spółka miała 40,71 mln euro skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 21,5 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach operacyjnych w wysokości 84,28 mln euro w porównaniu z 78,85 mln euro rok wcześniej.

W I poł. 2022 r. GTC odnotowało wzrost marży brutto z wynajmu do 62 mln euro z 59 mln euro rok wcześniej oraz wzrost skorygowanego zysku EBITDA do 53 mln euro w I półroczu 2022 r. z 52 mln euro w I półroczu 2021 r.

"Wyniki za pierwsze półrocze 2022 roku są bardzo dobre. Najlepsze wyniki odnotowujemy w sektorze handlowym – obserwujemy znaczną poprawę zarówno w stosunku do poprzedniego kwartału, jak i wyników operacyjnych za rok 2019. Widzimy silny wzrost po stronie przychodów, ale również – co ważniejsze – po stronie osiąganych wyników. Mamy bardzo silny bilans i pozycję gotówkową. Zadłużenie netto pozostaje praktycznie bez zmian, LTV jest na poziomie 42%, a koszt długu utrzymuje się na rekordowo niskim poziomie 2,16%. Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszych wyników i z optymizmem patrzymy na nowe inwestycje i szanse na rozwój" - skomentował dyrektor finansowy GTC i członek zarządu Ariel Ferstman, cytowany w komunikacie.

Zysk z aktualizacji wartości nieruchomości inwestycyjnych wyniósł w I poł. br. 16 mln euro wobec straty w wysokości 1 mln euro w I półroczu 2021 r.

"Zysk z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych napędzany jest głównie postępami w wynajmie i budowie GTC X (inwestycja w budowie w Belgradzie w Serbii), ukończenia budowy Pillar (w Budapeszcie na Węgrzech) oraz planowanego zbycia nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż w Chorwacji" - czytamy w komunikacie.

EPRA NTA wyniosła 1 326 mln euro na dzień 30 czerwca 2022 r., przy EPRA NTA na akcję w wysokości 2,31 euro (10,81 zł), podała także spółka.

Grupa GTC jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości, koncentrującym się na Polsce i stolicach krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)