Poniesione przez Grupę koszty akwizycji nowych graczy w przedmiotowym okresie osiągnęły poziom 1 532 tys. zł, podano również.

"W ocenie zarządu spółki na wzrost przychodów w analizowanym okresie kluczowy wpływ miał wzrost przychodów w segmencie free-to-play o 2 164 tys. zł, z czego przychody z aplikacji 'Unsolved' wyniosły 1 908 tys. zł, a przychody z aplikacji 'Bladebound' wyniosły 288 tys. zł (wzrost o 131 tys. zł r/r). Wzrost przychodów z aplikacji 'Unsolved' jest wynikiem rozpoczęcia regularnych kampanii marketingowych mających na celu akwizycje nowych graczy" - czytamy w komunikacie.

Jak wskazano, istotny wpływ na przychody grupy w miało również umocnienie złotego wobec dolara, przekładające się na spadek raportowanych w złotówkach przychodów Grupy o 8%.

Artifex Mundi jest wydawcą oraz producentem gier przygodowych. Zadebiutował na rynku głównym GPW w listopadzie 2016 r. Skonsolidowane przychody sięgnęły 25,73 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)