W projektowanym rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z cenami referencyjnymi dla energii elektrycznej, sprzedawanej na planowanych na 2021 r. aukcjach OZE, ceny większości koszyków technologicznych zostały utrzymane.

Spaść mają jednak ceny referencyjne najpopularniejszych technologii. Dla lądowych turbin wiatrowych o mocy ponad 1 MW - z 250 do 230 zł za MWh. W przypadku projektów fotowoltaicznych do 1 MW zakłada się spadek z 360 do 340 zł za MWh, a dla dużych instalacji PV - z 340 do 320 zł za MWh.

Dalsze obniżenie ceny referencyjnej dla lądowych projektów wiatrowych prawdopodobnie spowoduje, że w ich miejsce większe szanse na uzyskanie wsparcia będą mieć projekty fotowoltaiczne, dostarczające energię w znacznie wyższej cenie - wskazuje Lewiatan. Dla dużych elektrowni wiatrowych może spowodować dalsze ograniczenie rozwoju tych projektów – ostrzega Konfederacja.

„Nie wydaje się to efektem zamierzonym ani korzystnym z punktu widzenia odbiorców energii, jak również kosztów funkcjonowania systemu wsparcia – wskazuje ekspertka w departamencie energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan Katarzyna Balcerowicz.

Lewiatan przypomina, że rozwój lądowej energetyki wiatrowej nadal ograniczony jest zasadą 10H. Dlatego też, w ocenie Konfederacji, w aukcji w 2021 r. wystartować będą mogły w zasadzie jedynie projekty posiadające decyzje budowlane jeszcze w 2016 r., bądź projekty niewielkie i znacznie oddalone od sieci, w przypadku których zaproponowana cena może oznaczać brak rentowności.

Z kolei w przypadku dużych instalacji fotowoltaicznych spadek ceny referencyjnej rzędu 6 proc. jest większy niż spadek kosztu wytwarzania energii elektrycznej w tych źródłach, szacowany przez Lewiatana na ok. 3-4 proc.