Rafako doręczyło Tauronowi Wytwarzanie dokumenty potwierdzające przedłużenie okresu obowiązywania gwarancji należytego wykonania w zakresie realizacji kontraktu na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW w Jaworznie, podała spółka. Jednocześnie doszło do przedłużenia do 24 marca 2023 r. okresu obowiązywania gwarancji należytego wykonania w zakresie realizacji kontraktu.

"Nadto zarząd emitenta wskazuje, iż:

1. doręczenie Tauron Wytwarzanie w dniu 8 marca 2023 roku dokumentów potwierdzających przedłużenie do dnia 24 marca 2023 roku okresu obowiązywania gwarancji należytego wykonania w zakresie realizacji kontraktu, stanowiło warunek zawieszający zmian porozumienia [zawartego 7 lutego br. przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej między emitentem, Mostostalem Warszawa, E003B7 oraz Tauronem Wytwarzanie], dokonywanych aneksem;

2. łączna kwota gwarancji należytego wykonania w zakresie realizacji kontraktu nie uległa zmianie i wynosi 549 820 561,76 zł" - czytamy w komunikacie.

Rafako jest producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 537 mln zł w 2021 r.

Reklama

(ISBnews)