Redakcja Bloomberg zwraca uwagę na to, że Polska może pochwalić się jedną z najmniejszych różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w krajach rozwiniętych, a jednocześnie rzadko kiedy Polki obejmują stanowiska kierownicze w biznesie i polityce.

Europejski Bank Inwestycyjny koncentruje się na leasingu, od którego zależy działalność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Według wytycznych EBI, dwóch leasingodawców przeznaczy fundusze na rzecz firm należących do kobiet lub prowadzonych przez kobiety. Bloomberg przytacza wypowiedź Erika Welina, urzędnika EBI: „Zauważyliśmy, że wzmocnienie pozycji ekonomicznej kobiet bardzo dobrze sprawdza się w przypadku firm leasingowych. Dzięki temu pozytywnie wpłyniemy na polską gospodarkę.” Polskie firmy leasingowe nie mają swobodnego dostępu do finansowania ze względu na stosunkowo słabo rozwinięty lokalny rynek kapitałowy i ograniczony dostęp do kredytów bankowych. „To stwarza miejsce dla programu EBI” – dodał Welin.

Redakcja Bloomberg przypomina, że w Polsce tradycyjne katolickie role płciowe zostały przekształcone przez socjalistyczne kampanie, które wzywały „kobiety na traktory” i zachęcały do pomagania w budowaniu nowego społeczeństwa. Zmieniło to sposób myślenia o pracujących kobietach. Mimo to, według Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn równość płci w Polsce plasuje się poniżej średniej UE i postępuje wolniej niż w innych krajach członkowskich.

W ubiegłym miesiącu Europejski Bank Inwestycyjny udzielił gwarancji na transakcję sekurytyzacji syntetycznej o wartości 2,1 mld zł dla Europejskiego Funduszu Leasingowego SA z siedzibą we Wrocławiu, pod warunkiem, że część nowego finansowania zostanie przeznaczona dla przedsiębiorczyń i firm prowadzonych przez kobiety. Podobna klauzula została zawarta w kredycie w wysokości 100 mln euro udzielonym w grudniu przez EBI na rzecz ramienia leasingowego Banku Pekao SA.

>>> Czytaj też: Podatek bankowy zapłacili... klienci. Danina hamuje rozwój rynku finansowego