"Rewizja prognozy jest spowodowana wyższą niż oczekiwano realizacją sprzedaży. Zaprezentowane dane są najlepszym szacunkiem zarządu na dzień 26 lutego 2021 roku i będą podlegały dalszym analizom w ramach przygotowania przez spółkę i badania przez biegłego rewidenta rocznych sprawozdań finansowych za 2020 rok, co może spowodować ich korekty" - czytamy w komunikacie.

Grupa kapitałowa Global Cosmed zrzesza firmy produkujące i dystrybuujące wyroby kosmetyczne i chemię gospodarczą. Koncentruje się na rozwoju swoich strategicznych marek, tj. Kret, Sofin, Apart Natural i Bobini. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 309,86 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)