Ostateczna cena sprzedaży 400 udziałów w kapitale zakładowym Eurozet wyniosła w wyniku zastosowania mechanizmu korekty ceny 130 673 268 zł.

"W wyniku zastosowania mechanizmu korekty ceny określonego w umowie przedwstępnej, ostateczna cena sprzedaży 400 udziałów w kapitale zakładowym Eurozet o wartości nominalnej 50 złotych każdy, które reprezentują 40% kapitału zakładowego Eurozet i uprawniają do wykonywania 40% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników Eurozet, nabytych przez Agorę w dniu 20 lutego 2019 r. wyniosła 130 673 268 zł (wobec ceny wyjściowej w kwocie 130 754 689 zł zapłaconych pierwotnie przez spółkę)" - czytamy w komunikacie.

W związku z powyższym, zgodnie z postanowieniami umowy przedwstępnej oraz mając na uwadze wynik zastosowania mechanizmu korekty ceny, spółka jest uprawniona do otrzymania od sprzedawcy korekty (nadwyżki) ceny sprzedaży w kwocie 81 421 zł w terminie pięciu dni roboczych od dnia ustalenia ostatecznej ceny sprzedaży, podano również.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.

>>> Czytaj też: Rośnie skuteczność egzekucji. Dłużnicy alimentacyjni zaczęli zwracać pieniądze