"Trudna sytuacja ekonomiczna wśród krajowych producentów węgla wpływa na ograniczanie wydobycia przez kopalnie i rewizję planów w zakresie inwestycji i remontów. Dodatkowo, we wrześniu 2020 roku strona rządowa zawarła porozumienie z górniczymi organizacjami związkowymi w sprawie sukcesywnego zamykania kopalń węgla energetycznego w Polsce. Powyższe czynniki stoją za trwałym zmniejszaniem się zapotrzebowania na nowe urządzenia górnicze, w tym hydraulikę siłową. Dążąc do dostosowania struktury organizacyjnej do aktualnej sytuacji rynkowej zarząd Famur zdecydował o optymalizacji mocy produkcyjnych w zakresie hydrauliki siłowej w ten sposób część procesów produkcyjnych związanych z tym obszarem zostanie przekazana do oddziału w Gorlicach, natomiast pozostała w oddziale w Zabrzu produkcja zostanie wygaszona" - czytamy w komunikacie.

Działania te pozwolą grupie dostosować swoje zasoby operacyjne do bieżącej i oczekiwanej sytuacji rynkowej przy równoczesnym zachowaniu kompetencji produkcyjnych, techniczno-technologicznych oraz know-how produktowego, umożliwiających produkcję hydrauliki siłowej stosownie do pozyskanych zamówień. Ostateczne dane w zakresie wpływu likwidacji oddziału na wyniki finansowe Grupy Famur zostaną podane w okresowym sprawozdaniu finansowym, podano także.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 165 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)