"Umowa dodatkowa nr 4 realizowana poza umową wieloletnią określa warunki cenowo - wolumenowe dostaw węgla dla Elektrowni Kozienice w okresie jej obowiązywania, tj. od dnia zawarcia do dnia 31.12.2021 r. Wartość dostaw przewidzianych w umowie dodatkowej nr 4 wyniesie szacunkowo 301,8 mln zł ponad wartość dostaw określonych umową wieloletnią" - czytamy w komunikacie.

Strony w aneksie do umowy wieloletniej na nowo określiły wolumeny dostaw do Elektrowni Kozienice dla okresu 2021-2029.

Reklama

"W wyniku zawarcia aneksu, wartość całej umowy wieloletniej obowiązującej w latach 2017 - 2036 wyniesie 17 472 mln zł netto, tj. o 1,46% więcej w stosunku do wartości podanej w raporcie nr 31/2019, przy czym w okresie 2021 - 2036 wartość umowy wieloletniej wyniesie 12 964 mln zł netto" - czytamy dalej.

Z kolei w wyniku zawarcia aneksu do umowy dodatkowej z Enea Elektrownia Połaniec uległ wydłużeniu termin jej realizacji do 31 stycznia 2022 r.

"Wskutek braku wykorzystania wolumenowych opcji dodatkowych w 2021 r., wartość całej umowy wieloletniej w latach 2013 - 2024, po zawarciu aneksu do umowy wieloletniej ulegnie zmianie i wyniesie szacunkowo 4 163 mln zł netto, co oznacza, że jest niższa o 0,53% od wartości opublikowanej w raporcie nr 20/2021 z dnia 09.07.2021 r. Wartość określona w zdaniu poprzednim zawiera wolumenowe opcje dodatkowe do wykorzystania przez strony w latach 2022 - 2024 o wartości szacunkowej ok. 228 mln zł" - podano także.

Natomiast wartość umowy wieloletniej na dostawy do Elektrowni Połaniec tylko w latach 2021 - 2024 wyniesie 1 482 mln zł netto łącznie z powyższą wartością opcji dodatkowych.

LW Bogdanka na koniec 2020 r. miała 19,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,3% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 1,82 mld zł w 2020 r.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)