Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w maju 2022 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem, wzrosły ceny skupu oraz ceny na targowiskach większości produktów rolnych, w tym najbardziej - pszenżyta i jęczmienia w skupie oraz żywca wołowego na targowiskach. Niższe były jedynie ceny żywca wieprzowego w skupie.

W maju 2022 r. ceny pszenicy w skupie wyniosły średnio 167,36 zł za dt (100 kg) i wzrosły zarówno w stosunku do kwietnia br. (o 2,0 proc.), jak i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (o 74,5 proc.). Na targowiskach za 100 kg pszenicy płacono 180,10 zł, tj. o 2,7 proc. więcej niż w poprzednim miesiącu.

Reklama

Cena żyta w skupie wyniosła 139,86 zł za dt i była wyższa o 1,1 proc. niż w kwietniu br. oraz o 81,2 proc. wyższa niż przed rokiem. W obrocie targowiskowym cena żyta była na poziomie 132,26 zł za dt i wzrosła o 4 proc. w stosunku do kwietnia br.

Cena ziemniaków w skupie w maju br. wynosiła 84,90 zł za dt - była wyższa w skali miesiąca o 4,7 proc., a w skali roku – o 8,1 proc. Na targowiskach za 100 kg ziemniaków płacono 155,06 zł, tj. o 3,8 proc. więcej niż w kwietniu br.

Żywiec wołowy w skupie kosztował w maju br. 11,72 zł za kg, tj. o 4,4 proc. więcej niż miesiąc wcześniej i 61,5 proc. więcej niż w maju ub.r. Na targowiskach za żywiec wołowy płacono 10,97 zł za kg, tj. o 10,7 proc. więcej niż w kwietniu br.

W maju 2022 r. cena żywca wieprzowego w skupie wyniosła 6,70 zł za kg i była o 3,3 proc. niższa w porównaniu z poprzednim miesiącem, ale o 23,5 proc. wyższa niż przed rokiem.

Cena skupu drobiu rzeźnego (6,52 zł za kg) wzrosła zarówno w stosunku do kwietnia 2022 r. (o 3,7 proc.), jak i w porównaniu z majem 2021 r. (o 54,9 proc.).

Za 100 litrów mleka płacono w skupie 221,11 zł, tj. o 3,6 proc. więcej niż w poprzednim miesiącu i o 46,1 proc. więcej niż przed rokiem.