"Komisja stwierdziła, że proponowana transakcja nie wzbudzi obaw o konkurencję, ze względu na brak horyzontalnego pokrywania się działalności przedsiębiorstw, bo działają one w różnych krajach. Komisja stwierdziła również, że związek wertykalny między rynkami wyższego szczebla w zakresie hurtowego świadczenia usług zakańczania połączeń w sieciach ruchomych i stacjonarnych oraz usługami roamingu międzynarodowego a rynkami niższego szczebla usług telekomunikacyjnych detaliczna sprzedaż telefonii komórkowej i stacjonarnej, wynikająca z transakcji, nie stanowi problemu, ponieważ rynki podlegają regulacji ex ante" - czytamy w komunikacie.

Transakcja została poddana przeglądowi w ramach zwykłego postępowania w sprawie kontroli połączeń.

Iliad kontrolowany przez Xaviera Niel działa jako dostawca stacjonarnych i komórkowych usług telekomunikacyjnych, stacjonarnego internetu i telewizji we Francji oraz usług telekomunikacyjnych we Włoszech.

We wrześniu br. Iliad ogłosił wezwanie na 100 proc. akcji Play po cenie 39 zł za sztukę, a następnie złożył wniosek do Komisji Europejskiej o zgodę na przejęcie kontroli nad Play Communications.

Reklama

Zapisy w wezwaniu trwają od 19 października do 17 listopada br. Iliad nie wyklucza przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych oraz wycofania Play Communications z obrotu na GPW, jeśli w wyniku wezwania osiągnie próg 95 proc. ogólnej liczby akcji Playa.

Wcześniej Kenbourne Invest II S.à r.l. oraz Tollerton Investments Limited - najwięksi akcjonariusze Play Communications posiadający po 51 160 632 akcji każdy (łącznie 102 321 264 akcji odpowiadających 40,2% głosów na walnym zgromadzeniu) - podpisali z Iliad wiążącą umowę sprzedaży akcji przewidującą nieodwołalną sprzedaż i przeniesienie wszystkich posiadanych akcji Play Communications w ramach wezwania niezależnie od ewentualnego pojawienia się jakiejkolwiek konkurencyjnej oferty. Umowa ta gwarantuje Iliad większość miejsc w radzie dyrektorów Play Communications.

Play Communications jest właścicielem 100 proc. udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.