- Partnerom z sektora prywatnego i publicznego proponujemy rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa, rozmawiamy też o naszej własnej, specyficznej architekturze bezpieczeństwa.Mówimy też o tym, jak należy budować infrastrukturę sieciową, żeby była bezpieczna.