Jak podał NBP, biorąc pod uwagę nadzwyczajne okoliczności związane z agresją Rosji na Ukrainę, co może mieć negatywny wpływ na stabilność systemu finansowego w Polsce, polski bank centralny udostępnił w poniedziałek Narodowemu Bankowi Ukrainy linię swapową na parze dolar amerykański - hrywna.

Swap nie w złotym, a w dolarze

Po rozmowach ze stroną ukraińską NBP postanowił udzielić stronie ukraińskiej swapa nie w złotym, a w dolarze amerykańskim - wyjaśnił bank centralny w komunikacie.

24 lutego - w dniu ataku Rosji na Ukrainę - NBP udzielił Narodowemu Bankowi Ukrainy swapa walutowego maksymalnie do 4 mld zł.

Co to jest linia swapowa?

Linia swapowa na parze walutowej to umowa o wzajemnej wymianie walut między dwoma bankami centralnymi. Na jej podstawie bank centralny może uzyskać środki pieniężne (płynność) w walucie obcej od banku centralnego, który jest emitentem tej waluty.