Spółka zależna Pekabeksu podpisała umowę na obiekt magazynowy w Rudzie Śl.Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - Spółka Pekabex Bet z grupy kapitałowej Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex podpisała z Prologis Poland REIT umowę na realizację budynku magazynowego wraz z systemem dróg i placów oraz infrastrukturą techniczną w ramach inwestycji o nazwie "DC1 w Prologis Park Ruda Śląska", podał Pekabex.

"Wynagrodzenie należne Pekabex Bet za realizację przedmiotu umowy zostało określone przez strony w euro i wynosi netto równowartość ok. 10% przychodów grupy kapitałowej emitenta za 2018 rok" - czytamy w komunikacie.

Budowa zostanie ukończona w terminie do 1 maja 2020 r., przy czym wcześniejsze udostępnienie zostanie dokonanie do 5 marca 2020 r., natomiast zakończenie prac makroniwelacji pozostałej części parku zostanie dokonane do 1 sierpnia 2020 r., podano także.

Pekabex Bet udzieli Inwestorowi gwarancji jakości i rękojmi na poszczególne zakresy robót objętych umową, przy czym najdłuższy okres gwarancji i rękojmi wynosi 10 lat, dodano.

Grupa Pekabex jest producentem prefabrykatów żelbetowych i sprężonych, które są wykorzystywane w wielu obszarach budownictwa. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 886,34 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)