"W tym roku chcemy przetestować 10 nowych gier mobilnych - zarówno tych pochodzących z programu wydawniczego jak i naszych oryginalnych produkcji. Zakładamy, że 4-6 z nich może trafić później do globalnej dystrybucji. W planie wydawniczym mamy już 'Right Swipes', 'Amusing Heroes' oraz 'The Cash'. Dążymy do sytuacji, w której w portfolio będą trzy duże gry mobilne z miesięcznymi przychodami w wysokości co najmniej 1 mln zł, jak również kontynuujemy poszukiwania hitu, który będzie przynosił przynajmniej 4 mln zł przychodów miesięcznie" - powiedział prezes Remigiusz Kościelny, cytowany w komunikacie.

Kościelny zapowiada również, że spółka zamierza kontynuować praktykę podawania wstępnych miesięcznych wyników finansowych.

"Spotkało się to z bardzo dobrym odbiorem przez akcjonariuszy. Natomiast nie planujemy podawać prognoz wyników na 2021 rok. Historycznie podawanie prognoz w naszej branży jest obarczone zbyt dużym marginesem błędu, co widać choćby po ubiegłorocznych wynikach. Pomimo skokowego wzrostu przychodów i 'przestrzelenia' in plus o 50% prognozy sprzedaży, nie udało nam się zrealizować prognozowanego na 2020 roku 3 mln zł zysku netto, mimo że zysk ze sprzedaży wyniósł prawie 4 mln zł" - podsumował prezes.

Wcześniej spółka podała, że szacuje 2,12 mln zł zysku netto za 2020 r., co stanowi 69% realizacji prognozy, a przychody ze sprzedaży za rok 2020 spodziewane są na poziomie 28,99 mln zł (1,99 mln zł w grudniu) co stanowi 149% realizacji prognozy. Prognoza spółki zakładała wypracowanie w 2020 r. 19,04 mln zł przychodów ze sprzedaży i 3,05 mln zł zysku netto.

Vivid Games S.A. działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

(ISBnews)