Strata operacyjna wyniosła 1,3 mln zł wobec 1,48 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,31 mln zł w I kw. r.obr. 2020/2021 wobec 4,25 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 1,22 mln zł wobec 1,72 mln zł straty rok wcześniej.

Soho Development to spółka notowana na GPW od 1997 roku. Spółka została założona przez ministra przekształceń własnościowych działającego w imieniu Skarbu Państwa w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji (PPP). Obecnie długoterminowa strategia funduszu zakłada koncentrację na działalności deweloperskiej w oparciu o posiadany bank ziemi oraz sprzedaż aktywów niestrategicznych.

(ISBnews)