"Cena oferty złożonej przez spółkę stanowi wartość przekraczającą środki zamawiającego przeznaczone na realizację ww. inwestycji, które wynoszą ok. 183,7 mln zł brutto" - czytamy w komunikacie.

Specyfikacja istotnych warunków ww. zamówienia przewiduje realizację poszczególnych dostaw (z wyłączeniem jednej dostawy w terminie do końca I półrocza 2021 r.) w okresie I kwartału 2022 r., podano również.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferrum sięgnęły 449,4 mln zł w 2019 r.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

(ISBnews)