Zysk operacyjny wyniósł 19,72 mln zł wobec 14,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 89,97 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 70,96 mln zł rok wcześniej.

"Wzrost łącznych przychodów ze sprzedaży w porównaniu do 2020 r. jest efektem istotnego wzrostu przychodów ze sprzedaży usług budowlanych realizowanych przez jednostkę dominującą - P.A. Nova SA dla odbiorców zewnętrznych. Tak istotny wzrost wynika z niskiego poziomu przychodów w 2020 r. spowodowanego wstrzymaniem decyzji inwestycyjnych prywatnych inwestorów dotyczących rozbudowy nieruchomości handlowych i produkcyjnych w związku z wybuchem pandemii. W pozostałych segmentach nie zanotowano istotnych zmian w przychodach ze sprzedaży" - czytamy w raporcie.

Przychody ze sprzedaży usług budowlanych i deweloperskich wyniosły 47,9 mln zł wobec 27,6 mln zł rok wcześniej

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2021 r. wyniósł 8,42 mln zł wobec 0,58 mln zł zysku rok wcześniej.

P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i zarządzającą portfelem obiektów własnych. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2020 r. miała 161,7 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)