Reklama

"Wyszliśmy wzmocnieni z trudnego i nieprzewidywalnego roku 2020. Wypracowaliśmy wysokie wzrosty wyników w I kwartale 2021 roku, natomiast widoczna już w II kwartale presja kosztowa - zgodnie z przewidywaniami - przybrała na sile w III kwartale m.in. ze względu na przesunięte w czasie i niepełne ze swej natury efekty działań kompensujących wzrost cen surowców - przede wszystkim stali, transportu - szczególnie frachtu morskiego, jak również komponentów. Niemniej, wypracowaliśmy nawet nieco lepsze rezultaty trzeciego kwartału niż zakładał konsensus rynkowy i pracujemy nad tym, abyśmy już o IV kwartale bieżącego roku mogli przekazać więcej pozytywnych informacji" - powiedział Rakowski, cytowany w komunikacie.

Spółka dodaje, że producenci inicjują działania optymalizacyjne w swoich organizacjach, jednocześnie trwa nieunikniony ogólnoeuropejski proces zwyżek cen sprzętu AGD, który odbywa się na tle powszechnej presji inflacyjnej. Ta okoliczność może złagodzić jego potencjalne efekty popytowe i konkurencyjne.

W okresie trzech kwartałów 2021 roku Grupa Amica zwiększyła przychody o 13,5% r/r, przekraczając poziom 2,4 mld zł i rosnąc we wszystkich obszarach geograficznych. Trudniejszy kosztowo dla branży trzeci kwartał sprawił jednak, że rezultaty za dziewięć miesięcy bieżącego roku znalazły się poniżej wysokiej bazy porównawczej sprzed roku. Niemniej, Grupa Amica wypracowała - jak ocenia - "solidne wyniki finansowe" - blisko 153 mln zł wyniki EBITDA, ponad 103 mln zł zysku brutto i 78 mln zł zysku netto.

"Jesteśmy przekonani, że urządzenia pod naszymi markami Amica, CDA, Fagor, Gram i Hansa w innowacyjny sposób zwiększają użyteczność dla konsumentów, cechują się wysoką jakością i pożądanym wzornictwem, a jednocześnie są atrakcyjnie wycenione, dzięki czemu będą zwiększały udziały rynkowe. Oczywiście, z dużą uwagą obserwujemy potencjalne zmiany rynkowe, ale dzięki silnym finansom i wiarygodności handlowej jesteśmy przygotowani na różne scenariusze" - wskazał Rakowski.

W omawianym okresie 2021 roku Amica wypłaciła 6 zł dywidendy na akcję (ponad 45 mln zł, dwa razy więcej niż rok wcześniej), odbudowała zapasy (kapitał obrotowy pochłonął łącznie 274 mln zł) i wznowiła inwestycje rozwojowe - m.in. w moce wytwórcze, automatyzację, cyfryzację i IT (44 mln zł wraz z inwestycjami odtworzeniowymi), co w oczywisty sposób obniżyło przepływy gotówkowe w ujęciu rok do roku. Pomimo tego, na koniec września br. Grupa Amica wciąż posiadała 73 mln zł wolnej gotówki, przypomniano.

"Dzięki odbudowie poziomu zapasów po zawirowaniach roku 2020 możemy obecnie lepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów, co w sytuacji zaburzeń globalnych łańcuchów dostaw staje się jedną z przewag konkurencyjnych, podobnie jak efektywność procesów i atrakcyjna oferta produktowa. Utrzymujemy bezpieczną strukturę bilansu, dbamy o płynność finansową, a nasz wskaźnik długu netto do EBITDA ma niską wartość 1" - powiedział także członek zarządu.

Spółka kontynuuje proces transformacji cyfrowej Amica 4.0, rozpisany na lata 2020 - 2025. Projekt ten zakłada wdrożenie nowoczesnych rozwiązań, wspierających utrzymanie klienta w centrum uwagi, optymalizację łańcucha dostaw oraz automatyzację procesów wewnętrznych i produkcyjnych. Pierwsze projekty pilotażowe, które wprowadzają już docelowe rozwiązanie, ale w mniejszym zakresie - zarówno asortymentowo, jak i geograficznie, czy funkcjonalnie - zostały już rozpoczęte, zakończono w komunikacie.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r. W 2020 r. miała 3 068 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)