Zysk operacyjny wyniósł 6,29 mln zł wobec 2,94 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 64,32 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 46,37 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 3,08 mln zł wobec 2,2 mln zł straty rok wcześniej.

Pepees to notowany na GPW wiodący polski producent wysokojakościowych naturalnych produktów skrobiowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 220,83 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)