Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 1,12 mln zł wobec 3,67 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA sięgnęła 4,59 mln zł wobec 7,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 32,77 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 55,23 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2022 roku grupa uzyskała o 40,7% niższe przychody ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Pomimo obniżenia poziomu przychodów grupa osiągnęła dodatnie wskaźniki rentowności na wszystkich pozycjach wynikowych, potwierdzając operacyjną efektywność funkcjonowania. Jednak istotne wzrosty cen materiałów oraz usług podwykonawców, a także osłabienie polskiej waluty wobec euro wpłynęły negatywnie na poziomy kosztów, a tym samym na nominalne wartości wyników finansowych. Głównymi czynnikami, które przełożyły się na obniżenie obrotów I półrocza 2022 jest fakt trwającej od 24 lutego 2022 roku inwazji wojsk Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Z uwagi na dynamikę sytuacji oraz dużą niepewność towarzyszącą prowadzeniu działalności gospodarczej w tym regionie, zarząd spółki dominującej spodziewa się czasowego ograniczenia skali działań z kontrahentami ukraińskimi w perspektywie najbliższych miesięcy. [...] Zarząd zakłada, że tymczasowe odcięcie od ważnego obszaru rynku ukraińskiego częściowo zrekompensowane zostanie poprzez wzmożony popyt na produkty Feerum na rynku krajowym" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 0,53 mln zł wobec 2,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w 2013 r. W 2021 r. miała 132 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)