Wprowadzenie wspólnej waluty europejskiej musi być poprzedzone wejściem waluty danego państwa do systemu ERM II. Bułgaria chce, aby lew jak najszybciej stał się częścią mechanizmu wymiany kursów ERM II. Dlatego w tym miesiącu podczas lobbystycznego tournée po Europie, premier Bojko Borisow szukał poparcia dla tego pomysłu ze strony niemieckiej kanclerz Angeli Merkel i prezydenta Francji Emmanuela Macrona - pisze agencja Bloomberg.

W bułgarskim planie dojścia do euro jest jeden haczyk. Po dziesięciu latach członkostwa w UE, Bułgaria nadal jest najuboższym krajem wspólnoty. I choć od 2005 roku produkt krajowy brutto przypadający na jednego mieszkańca wyrażony w parytecie siły nabywczej ciągle rósł, to nadal jest mniejszy niż połowa średniej dla całego bloku. Oczywiście poziom zamożności nie jest oficjalnym warunkiem koniecznym do przyjęcia wspólnej waluty, jednak unijni urzędnicy biorą ten fakt pod uwagę, ze względu na proces asymilacji nowej gospodarki we wspólnym systemie walutowym.

>>> Czytaj też: Ślub jeszcze przed rozwodem? Soros: Zbliża się przełom ws. Brexitu

Przepaść w poziomie zamożności, jaka dzieli Bułgarów i pozostałe państwa strefy euro, jest chyba najtrudniejszą przeszkodą do pokonania dla najnowszego kandydata do wspólnej waluty. "Niski poziom dochodu Bułgarii jest prawdopodobnie kluczową barierą", powiedział Liam Carson, analityk rynków wschodzących Europy z Capital Capital Ltd. w Londynie. "Poza tym jednak wskaźniki ekonomiczne sugerują, że Bułgaria może być stosunkowo silnym kandydatem do Eurolandu" – dodał.

Jak podkreśla Bloomberg, Bułgaria spełnia unijne kryteria dotyczącego konwergencji. Ma trzeci najniższy dług publiczny we wspólnocie, niski deficyt budżetowy, łatwą w zarządzaniu inflację i walutę, która od dwóch dekad była powiązana z euro. Dysponuje też rezerwą walutową na poziomie 26,7 miliardów dolarów.

I chociaż Bułgarzy nadal pozostają daleko w tyle za bogatymi państwami, to siła nabywcza ich portfeli rośnie. Według prognoz GfK, zeszłoroczny wzrost wydatków detalicznych na poziomie 5,1-procent prawdopodobnie zostanie utrzymany także w 2017 roku.

Czy przyjęcie euro Bułgarii się opłaci? Na to pytanie nie ma dobrej odpowiedzi. Gospodarki niektórych biedniejszych państw UE, takich jak Grecja czy Hiszpania, po przyjęciu euro mocno straciły na konkurencyjności, przez co bardzo ciężko odczuły kryzys gospodarczy w 2008 r. Zupełnie inaczej przez kryzys przeszły państwa wschodnioeuropejskie posiadające narodową walutę, takie jak Polska i Czechy.

Pomimo to Bułgaria stara się spełnić wszystkie unijne warunki, żeby ostatecznie zamienić rodzimego lewa na euro. Ale samo przystąpienie do elitarnego grona państw posługujących się wspólna walutą, nie zmieni statusu samych Bułgarów, jako najuboższego narodu bloku.

>>> Czytaj też: Janis Warufakis: UE to kartel oligarchów. Euro jest jedyną przyczyną greckiej zapaści

Sprawdziliśmy, jak zmieniał się PKB per capita w państwach Europy Wschodniej na przestrzeni ostatnich lat: