statystyki

Finanse

Wewnętrzna stopa zwrotu

wróć do działu: Finanse »

Wewnętrzna stopa zwrotu (ang. - Internal Rate of Return - IRR) – jest to miernik finansowy pozwalający oszacować rentowność inwestycji. IRR przedstawia rzeczywistą stopę zysku z przedsięwzięcia.

Interpretacja wewnętrznej stopy zwrotu jest bardzo prosta. Im większa wartość IRR tym większy odnotujemy dochód z inwestycji.

IRR to taka stopa dyskonta, dla której NPV (ang. Net Present Value), czyli wartość bieżąca inwestycji, równa się zero (NPV=0). Zatem, IRR to stopa procentowa, przy której zostaje osiągnięty ekonomiczny próg rentowności, czyli bieżąca wartość wydatków będzie równać się bieżącym wpływom.

IRR opisujemy wzorem:

gdzie:

CF - przepływy pieniężne netto,
r - stopa dyskonta,
I0 - nakłady początkowe,
t - kolejne okresy inwestycji.

IRR można również zdefiniować jako maksymalny koszt kapitału możliwy do zaakceptowania przy finansowaniu inwestycji, bez szkody dla akcjonariuszy.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty