statystyki

Inne

Nieruchomość budynkowa

wróć do działu: Inne »

Nieruchomość budynkowa – jest to budynek trwale związany z gruntem, który nie stanowi części składowej nieruchomości gruntowej, tylko jest odrębnym przedmiotem własności.

Definicja nieruchomości budynkowej zawarta jest w art. 46 §1 oraz art. 235 §1 kodeksu cywilnego.

Nieruchomość budynkowa powstaje w przypadku, gdy użytkownik wieczysty gruntu wybuduje na nim budynek albo, gdy użytkownik wieczysty nabędzie budynek przy zawarciu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty