statystyki

Inne

Biuro narodowe

wróć do działu: Inne »

Biuro narodowe - organizację zakładów ubezpieczeń na terytorium danego państwa, które prowadzą działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Prawo dla specjalisty