statystyki

Rachunkowość

Wynagrodzenie brutto

wróć do działu: Rachunkowość »

Wynagrodzenie brutto (płaca brutto) – jest to koszt całego wynagrodzenia ponoszonego przez pracodawcę, czyli wynagrodzenie przed odliczeniem składek na ubezpieczenie społeczne, zaliczki na podatek dochodowy i innych potrąceń.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty