W 2020 r. na terytorium UE mieszkały 23 miliony obywateli państw trzecich. Stanowi to 5,1 proc. całej populacji Unii Europejskiej.

Ponadto 13,5 mln obywateli jednego z państw Unii mieszkało na terytorium innego kraju Wspólnoty - wynika z danych Europejskiego Urzędu Statystycznego.

Państwem członkowskim UE o najwyższym odsetku obywateli innych krajów był Luksemburg - stanowili oni 47 proc. całkowitej populacji tego państwa.

Wysoki odsetek obcokrajowców (10 proc. lub więcej) odnotowano też na Malcie i Cyprze, w Austrii, Estonii, na Łotwie, w Irlandii, Niemczech, Belgii i Hiszpanii.

Natomiast w Polsce i Rumunii cudzoziemcy stanowili mniej niż 1 proc. populacji.

W większości państw członkowskich UE przeważający odsetek cudzoziemców stanowili obywatele krajów spoza UE. Jedynie w Belgii, Irlandii, Luksemburgu, Austrii i na Słowacji cudzoziemcy byli głównie obywatelami innego państwa członkowskiego UE.