W III kw. 2018 r. wskaźnik ten wyniósł 49,5% PKB

Nominalnie dług sektora wyniósł 1 054,79 mld zł w III kw. 2019 r. Odpowiednio w II kw. 2019 r. i III kw. 2018 r. dług wyniósł: 1 1 051,21 mld zł i 1 029,42 mld zł. 

Deficyt tego sektora wyniósł 0,4% PKB w III kw. 2019 r. wobec 0,7% PKB deficytu w II kw. 2019 i wobec 0,5% PKB deficytu w III kw. 2018 roku, podał także Eurostat. 

>>> Czytaj też: Kajmany są już passe. Raje podatkowe kwitną w Europie