Konsensus rynkowy wynosił 2,2% spadku w ujęciu kwartalnym (wyrównanym sezonowo).

W ujęciu rocznym, PKB (niewyrównany sezonowo) spadł o 1,9% w I kw. 2020 r. Konsensus rynkowy wynosił 1,6% spadku w tym ujęciu.

>>> Czytaj też: Gospodarka Polski urosła o 1,9 proc. GUS podał dane za I kw. 2020 roku