Zdaniem unijnych urzędników, wraz ze stopniowym znoszeniem ograniczeń związanych z pandemią Covid-19, gospodarka powinna się ożywić w latach 2021 i 2022, wspierana przez popyt konsumentów i napływ środków z funduszu odbudowy.

Szacują też, że inflacja w 2021 r. w Polsce wyniesie 3,5 proc., a w 2022 r. 2,9 proc.; w 2020 r. było to 3,7 proc.

Komisja Europejska prognozuje, że inflacja w 2021 r. w Polsce wyniesie 3,5 proc., a w 2022 r. 2,9 proc.; szacuje, że w 2020 r. było to 3,7 proc.

Reklama