CPI jest wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. W Polsce obliczany i publikowany jest raz w miesiącu przez Główny Urząd statystyczny (GUS) na podstawie zmiany wartości cen koszyka towarów nabywanych przez przeciętne gospodarstwo domowe. CPI obliczany jest jako średnia ważona zmiany cen tych towarów i usług. Do obliczenia wskaźnika się badania:

  • cen detalicznych towarów i usług na rynku,
  • wydatków gospodarstw domowych w celu określenia systemu wag.

Najczęściej używaną miarą inflacji jest zmiana cen rok do roku (r/r). Wyrażona jest w procentach.

Zobacz też: