Brak płynności rynku (lub akcji) oznacza, że przynajmniej jedna strona rynku (po stronie kupna lub sprzedaży) nie jest zainteresowana zawarciem transakcji.