Osoba, która posiada roszczenie nazywana jest wierzycielem, natomiast druga strona, czyli ta na której ciąży obowiązek zrealizowania roszczenia nazywana jest dłużnikiem.

Roszczenia wynikające z tych samych okoliczności pomiędzy tymi samymi osobami nazywamy wierzytelnościami jeżeli określają prawa wierzyciela, lub długiem jeżeli określają obowiązki dłużnika.

Zobacz też: