W przypadku pozycji długiej, zlecenie stop loss zostanie automatycznie zrealizowane, gdy kurs danego instrumentu finansowego spadnie do określonego poziomu. W przypadku pozycji krótkiej, zostanie ona automatycznie zamknięta, gdy kurs wzrośnie do określonego poziomu.

Zobacz też: