Obiektami budowlanymi są:

  • budynki wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  • budowle stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
  • obiekty małej architektury.

Zobacz też: