Na czerwono zaznaczone są natomiast m.in. Hiszpania, Portugalia, Francja, południe i zachód Niemiec, Szwecja, Bułgaria, Grecja, Litwa i Estonia. Nieco lepsza sytuacja (kolor pomarańczowy) panuje we Włoszech, Austrii, Chorwacji, Finlandii i na Łotwie.

Mapa jest publikowana przez ECDC w każdy czwartek. Oparta jest na danych zgłaszanych przez państwa członkowskie UE do bazy danych Europejskiego Systemu Nadzoru.

Przy tworzeniu statystyk brane są pod uwagę takie kryteria, jak liczba wykonywanych testów oraz wskaźnik testów z wynikiem pozytywnym.