Kierownicy badania sprawdzili dotychczasową skuteczność amantadyny w porównaniu z placebo. Dane pochodziły od 93 pacjentów, z czego około połowa dostawała badany preparat. Jak przekonuje w rozmowie z DGP prof. Konrad Rejdak, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a zarazem kierownik naukowy badania, zaobserwowane dotychczas trendy pokazują, że amantadyna na pewno jest bezpieczna.