W kwietniu 2022 r. obie agencje zaleciły, aby w przypadku osób powyżej 80 roku życia rozważyć zastosowanie drugiej dawki przypominającej. Jednak agencje zauważyły w tym czasie, że może być konieczne rozważenie drugich dawek przypominających wobec osób w wieku od 60 do 79 lat i osób wrażliwych w każdym wieku, jeśli nastąpi nawrót infekcji.

"Ponieważ w Europie trwa obecnie nowa fala, wraz ze wzrostem liczby przyjęć do szpitali i oddziałów intensywnej opieki medycznej (OIOM), bardzo ważne jest, aby organy zdrowia publicznego rozważyły teraz osoby w wieku od 60 do 79 lat, a także osoby wrażliwe w każdym wieku jeśli chodzi o drugą dawkę przypominającą. Można ją podać co najmniej cztery miesiące po poprzedniej, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które otrzymały poprzednią dawkę przypominającą ponad 6 miesięcy temu" - podało ECDC.

"W związku z ponownym wzrostem liczby przypadków i hospitalizacji, gdy wkraczamy w okres letni, zachęcam wszystkich do jak najszybszego zaszczepienia się, w tym dawką uzupełniającą. Nie ma czasu do stracenia. Wzywam państwa członkowskie do natychmiastowego wprowadzenia drugich dawek przypominających dla wszystkich osób w wieku powyżej 60 lat, a także dla wszystkich osób wymagających szczególnej troski oraz wzywam wszystkich, aby się zaszczepili. W ten sposób chronimy siebie, naszych bliskich i nasze wrażliwe populacje” - powiedziała Stella Kyriakides, europejska komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności cytowana przez ECDC.

„Obecnie obserwujemy rosnące wskaźniki zgłaszania przypadków Covid-19 oraz rosnący trend przyjęć do szpitali i na oddziałach intensywnej opieki medycznej w kilku krajach, głównie z powodu podwariantu BA 5 wariantu Omicron” – powiedział dr Andrea Ammon, dyrektor ECDC.

Reklama

„To sygnalizuje początek nowej, powszechnej fali Covid-19 w całej Unii Europejskiej. Wciąż jest zbyt wiele osób zagrożonych ciężką infekcją Covid-19, które musimy chronić tak szybko, jak to możliwe. Musimy przypomnieć ludziom o znaczeniu szczepienia od pierwszej dawki do drugiej dawki przypominającej. Musimy zacząć dzisiaj" - dodał.

„Oczekujemy, że dorośli w wieku 60 lat i starsi oraz populacje wrażliwe medycznie będą potrzebować drugiej dawki przypominającej. Są to grupy najbardziej narażone na ciężką chorobę, a podanie drugiej dawki przypominającej tym grupom pozwoli teraz uniknąć znacznej liczby hospitalizacji i zgonów z powodu Covid-19. Zdaję sobie sprawę, że osiągnięcie tego celu wymaga znacznego wysiłku ze strony organów zdrowia publicznego i całego społeczeństwa. Ale teraz, na początku nowej fali, nadszedł czas na dodatkowy wysiłek. Mamy dostępnych kilka bezpiecznych i skutecznych szczepionek, a każda infekcja Covid-19, której teraz zapobiegamy, jest potencjalnym uratowaniem życia" - powiedział Ammon.

ECDC podało, że obecnie nie ma jednoznacznych dowodów na poparcie podania drugiej dawki przypominającej osobom poniżej 60 roku życia, które nie są narażone na ciężką chorobę o wyższym ryzyku. Nie ma też wyraźnych dowodów na poparcie podawania drugiej dawki przypominającej pracownikom służby zdrowia lub osobom pracującym w domach opieki.

ECDC i EMA wezwały organy ds. zdrowia publicznego w całej UE do zaplanowania dodatkowych dawek przypominających w sezonie jesienno-zimowym dla osób o najwyższym ryzyku ciężkiej choroby, "prawdopodobnie łącząc szczepienia przeciwko Covid-19 ze szczepieniami przeciwko grypie".

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)