Warszawa, 06.09.2017 (ISBnews) - Vantage Development odnotował 3,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 2,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 6,78 mln zł wobec 4,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 69,2 mln zł w I poł. 2017 r. wobec 36,95 mln zł rok wcześniej.
"Pierwsza połowa roku 2017 przyniosła wzrost liczby zawartych umów sprzedaży mieszkań i lokali usługowych. W analizowanym okresie Grupa Vantage zawarła umowy na sprzedaż 472 lokali (w porównywalnym okresie 2016 roku zawarto 430 umów sprzedaży), utrzymując się w czołówce sprzedaży na wciąż rosnącym rynku mieszkaniowym we Wrocławiu" - czytamy w raporcie.
W I półroczu 2017 roku przekazano 216 lokali (209 lokali we własnych projektach, rozpoznawane jako przychód ze sprzedaży lokali, oraz 7 lokali z projektu Centauris rozliczane metodą praw własności) w porównaniu do 120 w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wynika to ze zwiększającej się co roku liczby prowadzonych projektów oraz rekordowej w historii spółki sprzedaży w roku 2016, podano także.
Drugi z podstawowych segmentów działalności grupy, segment wynajmu nieruchomości komercyjnych, również odnotował w analizowanym okresie wzrost sprzedaży na poziomie 17%. Wynika to głównie ze zwiększenia oferowanej do wynajęcia powierzchni, jak również ze wzrostu przychodów z wynajmu posiadanych wcześniej powierzchni w budynkach biurowych Promenady Epsilon, Promenady Zita oraz Delta 44. W I połowie roku 2017 grupa istotnie zwiększyła poziom wynajęcia posiadanych budynków, co w kolejnych okresach przełoży się na wzrost przychodów tego segmentu. Jednocześnie prowadzone są rozmowy, które w najbliższym czasie powinny doprowadzić do zawarcia nowych umów najmu, podano również.
W I półroczu 2017 roku grupa prowadziła 7 projektów, na które składało się 12 etapów w różnych fazach realizacji i sprzedaży. Na koniec czerwca 2017 w ofercie grupy znajdowało się 807 lokali, w porównaniu do 633 lokali na koniec roku 2016,
Na koniec I półrocza 2017 roku grupa miała w portfelu 28,5 tys. m2 wynajętej powierzchni biurowej i handlowej. Średni poziom wynajęcia w obiektach komercyjnych kształtuje się na poziomie 76%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku grupa posiadała 9 tys. m2 wolnej powierzchni do wynajęcia.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 15,93 mln zł wobec 10,55 mln zł zysku rok wcześniej.
Vantage Development S.A. to firma deweloperska, realizująca projekty w segmencie mieszkaniowym i biurowym. Spółka jest notowana na GPW od marca 2012 r. W 2016 r. sprzedała 812 lokali.
(ISBnews)