Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej rozpatrzyła w środę informację Głównego Inspektora Pracy w sprawie działań kontrolnych i prewencyjnych podejmowanych przez Państwową Inspekcję Pracy wspierających walkę z epidemią COVID-19.

"Wybuch epidemii spowodował konieczność dostosowania działań PIP do drastycznie zmienionych warunków. Aktywność kontrolna inspektorów pracy była każdorazowo dostosowana do ogłaszanych przez rząd obostrzeń i ograniczenia działalności niektórych działań gospodarki, których konsekwencją były dwa zeszłoroczne lockdowny" - powiedziała Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko.

Reklama

Jak poinformowała, nieprawidłowości "związane z nierespektowaniem obowiązków w celu ograniczenia narażenia przed zakażeniem koronawirusem", stwierdzono w przypadku 43 proc. kontrolowanych zakładów.

"Podczas większości kontroli pracodawcy, już w trakcie jej przebiegu, poprawiali organizację stanowisk pracy, zapewniali środki do dezynfekcji rąk, w zdecydowanej większości wyposażali pracowników w środki ochrony związane ze zwalczaniem epidemii" - dodała.

Łażewska-Hrycko zwróciła uwagę, że okres epidemii przyniósł również nowe rozwiązania w zakresie organizacji pracy, w szczególności - poza stałymi siedzibami pracodawców. "Praca zdalna uzyskała nowy, niespotykany dotąd wymiar, upowszechniając się z konieczności wszędzie tam, gdzie mogła być świadczona, przy zachowaniu efektywności pracowników" - powiedziała.

Jak zauważyła, praca zdalna przyniosła zmniejszenie ogólnej liczby wypadków przy pracy zgłoszonych do Państwowej Inspekcji Pracy. "Niemniej, praca zdalna nie jest wolna od zagrożeń - schody między kondygnacjami, korzystanie z sanitariatów, zwykłe czynności np. przygotowanie posiłków, mogą powodować zagrożenie wypadkiem" - dodała.

Od marca 2020 do końca czerwca br. do PIP zgłoszono 15 wypadków, do których doszło podczas wykonywania pracy zdalnej. "11 poszkodowanych poniosło śmierć, głównie ze względu na okoliczności określane terminem: nagłe przypadki medyczne" - poinformowała.

Zapewniła jednocześnie, że w 2021 roku kontrolowane będą wszystkie aspekty prawne związane z zaistniałą sytuacją epidemiczną. (PAP)

Autorka: Agata Zbieg

agz/ mir/