"Lipiec był piątym miesiącem z rzędu, gdy poziom bezrobocia rejestrowanego w Polsce zmniejszał się. Najnowsze dane o bezrobociu pokazują, że powoli wracamy na stabilną ścieżkę gospodarczą. Dobra sytuacja na rynku pracy w Polsce to przede wszystkim efekt działań osłonowych podejmowanych przez rząd"- powiedziała wiceminister rozwoju, pracy i technologii Iwona Michałek, cytowana w komunikacie.

Ze wstępnych danych wynika, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy w lipcu br. wyniosła 975,9 tys. osób i w porównaniu do stanu z końca czerwca br. zmniejszyła się o 17,5 tys. osób, czyli o 1,8%.

Reklama

"Najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w województwie wielkopolskim (3,5%), a najwyższą w warmińsko-mazurskim (8,9%). W żadnym województwie wskaźnik bezrobocia nie przekraczał 9%" - czytamy w komunikacie.

W lipcu br. według wstępnych danych pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 120,5 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej tj. o 2,8 tys. (2,3%) więcej niż w czerwcu br.. i o 14,6 tys. (13,8%) więcej niż w lipcu 2020 r., podał też resort.

Według danych GUS, stopa bezrobocia zarejestrowanego na koniec czerwca 2021 r. wyniosła 5,9%, czyli spadła o 0,2 pkt proc. wobec maja br.

W styczniu br. prezydent podpisał ustawę budżetową na 2021 r. zakładającą, że stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2021 r. wyniesie 7,5%.